Trwa przetwarzanie informacji. Proszę czekać...
Określ, czy jako nasz Klient jesteś osobą fizyczną czy podmiotem gospodarczym?
Podaj PESEL pierwszej osoby figurującej na umowie.
Numer klienta widniejący na każdej fakturze (same cyfry)
Numer ostatniej faktury
Wpisz kwotę z Faktury VAT lub Faktury Proforma o numerze wpisanym powyżej - np. 45,15
Podaj swój adres e-mail, na który prześlemy informację konieczną do zakończenia procesu rejestracji.
Ponownie wpisz swój adres e-mail (dla jego weryfikacji).
Zaznacz kwadracik, jeśli chcesz pomóc nam w ograniczeniu zużycia papieru. Oferujemy Ci elektroniczną wersję faktury.
Aby korzystać z systemu eBOK należy zaakceptować treść Regulaminu eBOK. Można zapoznać się z jego treścią klikając w link
Wpisz łatwy do zapamiętania identyfikator, jakim będziesz się posługiwać przy logowaniu do eBOK. Może to być również Twój adres e-mail. Login nie może zawierać znaków specjalnych oraz spacji.
Wpisz poufne hasło, które zabezpieczy dostęp do Twojego konta w systemie eBOK. Im trudniejsze, tym lepsze – np. SD$we54dfg

Graficzna i słowna ocena jakości hasła. Cechy dobrego hasła: mało cyfr, dużo znaków specjalnych, unikanie loginu/e-mail w haśle.
Przepisz wpisane wyżej hasło